Suvo grožđe natural

Ova vrsta suvog grožđa suši se na direktnom suncu uz pomoć prirodnog strujanja vazduha. Prilikom ovog procesa nisu korišćene dodatne hemikalije, pa je samim tim, ovo najpriordnije suvo grožđe na tržištu.

Rezultat prirodnog procesa sušenja je vrhunski kvalitet i tamna boja proizvoda.

Temperatura i vlaga okoline tokom procesa sušenja je važan faktor koji direktno utiče na kvalitet proizvoda.