Politika privatnosti

VELIKU VAŽNOST PRIDAJEMO I ZAŠTITI
VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Svrha ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi ličnih podataka pri upotrebi naših internet stranica i povezanih usluga.
Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem našeg vebsajta. Vaše dalje korišćenje, odnosno pristupanje sadržajima ovog vebsajta smatraće se prihvatanjem ove Politike privatnosti.

1.1. Obrada ličnih podataka

Lični podaci su, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon o ličnim podacima), sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet na osnovu tih podataka određen ili odrediv, npr. ime i prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa, itd.
Informacije o prikupljanju i daljoj obradi Vaših ličnih podataka koje preduzimamo s obzirom na Vašu posetu našem vebsajtu, njegovo dalje korišćenje i dodatne usluge koje u vezi s tim pružamo, sadržane su dalje u ovom tekstu.

1.2. Rukovalac podataka

Odgovoran za obradu ličnih podataka u svojstvu rukovaoca podataka je:

Arash d.o.o.
Vitezova Karađorđeve zvezde 57A
11000 Beograd
E-mail: info@arash.rs

1.3. Prava lica na koja se podaci odnose

Kao lice na koje se odnose lični podaci koje obrađujemo, imate određena prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slučajevima predviđenim Zakonom o ličnim podacima, a kako je detaljno navedeno dalje u ovom tekstu.

1.4. Otkrivanje nadležnim organima

U slučaju zakonske obaveze, zadržavamo pravo otkrivanja podataka o Vama nadležnim državnim organima.
Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima.

Prilikom posete i korišćenja našeg vebsajta isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko se ne registrujete ili nam Vaše lične podatke ne date na neki drugi način, prikupljamo samo one Vaše lične podatke koje prenosi Vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo naš vebsajt i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.
Prenosimo prikupljene podatke spoljnim pružaocima usluga i drugim licima sa kojima smo zaključili odgovarajuće ugovore (npr. hosting, administratori sadržaja) za potrebe prikazivanja vebsajta i postavljanje sadržaja.

Osim čisto informativne upotrebe našeg vebsajta, nudimo i različite usluge radi čijeg pružanja obrađujemo Vaše lične podatke.

Ukoliko u tom cilju angažujemo spoljne pružaoce usluga, njih biramo i angažujemo pažljivo, oni su obavezni da postupaju u skladu sa našim instrukcijama i redovno se proveravaju. Takođe, Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i trećim licima koji su naši partneri u organizovanju, odnosno sprovođenju promocija, nagradnih igara i sličnih aktivnosti.

Kada nas kontaktirate ili komunicirate s nama, npr. putem e-maila ili putem kontakt obrasca na našem vebsajtu, podaci koje navedete (Vaša adresa e-pošte, ako je primenjivo Vaše ime i Vaš telefonski broj i/ili lični podaci navedeni tokom konkretne komunikacije) biće sačuvani i obrađeni s naše strane kako bismo odgovorili na Vaša pitanja, zahteve ili u svrhu poslovne korespondencije. Brišemo podatke koji se pojavljuju u ovom kontekstu nakon što njihovo čuvanje više nije potrebno, osim ako postoje zakonske obaveze zadržavanja ili se moraju poštovati određeni rokovi.

U slučaju upita potrošača putem internog alata za upravljanje potrošnjom, lični podaci obično će se izbrisati nakon jedne godine. Izuzetno, podaci će se čuvati duže ako su podaci potrebni za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva.

Korisnici našeg vebsajta imaju mogućnost da pošalju ocene i recenzije o proizvodima, postupcima ili ostale načine vrednovanja u sklopu ponude na internet stranicama prema uslovima korišćenja. Naša je legitimna želja da korisnici slobodno daju svoje mišljenje o proizvodima.

Vaša ocena će se objaviti uz vaše korisničko ime. Preporučujemo da upotrebite pseudonim umesto svog stvarnog imena. Ocene se ne pregledavaju pre objave. Zadržavamo pravo da obrišemo komentare ako treća lica imaju prigovor o nezakonitosti tih komentara.

Kao lice na koje se odnose lični podaci koje obrađujemo, imate sledeća prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slučajevima predviđenim Zakonom o ličnim podacima:

  • Pravo da zatražite informacije o obradi Vaših ličnih podataka;
  • Pravo da pristupite Vašim ličnim podacima i pravo da tražite njihovu kopiju;
  • Pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših ličnih podataka;
  • Pravo na ograničenje njihove obrade;
  • Pravo na prenosivost Vaših ličnih podataka;
  • Pravo na podnošenje prigovora protiv obrade Vaših ličnih podataka (ukoliko obradu zasnivamo na legitimnom interesu ili ukoliko obradu vršimo za potrebe direktnog marketinga, uključujući i profilisanje u tim slučajevima) i pravo na prekid njihove obrade;
  • Pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta, ukoliko je primenjivo, isključivo na osnovu automatizovane obrade.