Iranske suve smokve

Smokve su sušene prirodnim putem na suncu, bez dodatka ulja ili drugih hemikalija koje bi ubrzale taj proces. Iranske smokve se, za razliku od turskih, suše dok vlažnost ne spadne na oko 10%. Zbog niske vlažnosti, upotreba konzervansa nije potrebna, a rok trajanja je znatno duži. 

Glavna tri proizvođača smokava u svetu su Turska, SAD i Iran. Naše smokve se uzgajaju na dolini Estahban, koja se nalazi na jugu Irana. 

Pri uzgoju ovog proizvoda ne koriste se nikakvi hemijski materijali, prema tome, sušene smokve su organske i prirodne proizvodnje. Iranske smokve često karakteristišu kao suve, malo tvrde i naborane. Iranske smokve su promenjivi u boji i veličini. Smokve se dele u više grupa, a sve grupe i njihove karakteristike možete videti dole:

Vrste suve smokve:

Suve smokve 101AAA

Ovo je najekskluzivnija i najskuplja vrsta među svim iranskim sušenim smokvama. Glavne karakteristike su veća kalibraža i veća otvorenost, zbog čega su praktičnije za jelo. Veličina ove smokve ne sme biti manja od 22mm.

Veličina: veća od 22mm
Oblik: 90-99% otvorene
Vlažnost: 12% – 14%
Rok upotrebe: 12 meseci

Suve smokve 101AA

Ovo je druga vrsta iranskih suvih smokva, koje su takođe otvorene. Ova vrsta je manja u odnosu na 101AAA i razumnija u ceni. Kalibraža je oko 22 mm.

Veličina: 18-22 mm
Oblik: 85-90% otvorene
Vlažnost: 12% – 14%
Rok upotrebe: 12 meseci

Suve smokve 101A

Suve smokve koje pripadaju ovoj grupi su manje od 18mm. Otprilike samo polovina je otvorena.

Veličina: manja od 18 mm
Oblik: 50-60%
Vlažnost: 12% – 14%
Rok upotrebe: 12 meseci

Suve smokve AA

Osušene smokve ove vrste imaju kalibražu oko 22 mm, ali većina je skoro zatvorena. 

Veličina: 18-22 mm
Oblik: 100% zatvorene
Vlažnost: 12% -14%
Rok upotrebe: 12 meseci

Suve smokve A

Ovo je najpovoljnija vrsta za izvoz zbog konkurentnosti u ceni. Većina ovih smokva je zatvorena, a boja tamnija od ostalih vrsta. Veličina je u rasponu od 14 do 22 mm. 

Veličina: 14 – 22 mm
Oblik: 100% zatvorene.
Vlažnost: 12% -14%
Rok upotrebe: 12 meseci

Suve smokve B

Ovo je najjeftinija sušena smokva, ali ima i najniži kvalitet. Veličina je oko 14 mm, a boja je najtamija. Ova vrsta suvih smokva je najpogodnija za tržešte i kupce koji su veoma osetiljivi na cenu. 

Veličina: oko 14 mm
Oblik: 100% zatvorene.
Vlažnost: 12% -14%
Rok upotrebe: 12 meseci